Diszlexiás az Ön gyermeke?

Kérdőív iskolás gyerekek szüleinek

Kérem, válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Olvassa el az alábbi mondatokat, és jelölje a skálán, hogy milyen mértékben igaz az Ön gyermekére.


 

Sohasem igaz

Ritkán igaz

Néha igaz

Gyakran igaz

Mindig igaz

1. Mozgása ügyetlen, összerendezetlen. 

2. Rajzoló, író mozgása szabálytalan, felismerhetetlen, kusza.

3. Beszéde hanghibás.

4. Nehézséget okoz hosszabb szavak kimondása.

5. Nem tud szavakat, mondatokat utánmondani. 

 

Sohasem igaz

Ritkán igaz

Néha igaz

Gyakran igaz

Mindig igaz

6. Gyakran visszakérdez, hallási figyelme nagyon szelektív (azt hall meg, amit akar).

7. Nem tudja megnevezni testrészeit.

8. Nem érti az irányokat jelölő fogalmakat, utasításra felcseréli őket (lent-fönt, bal-jobb).

9. Rosszul nevezi meg, utasításra keveri a jobb és bal kezét, esetleg a ceruzát is váltott kézzel használja.

10. Viszonyszavakat rosszul használ, utasításra téveszti (alul, fölül, előtt, mögött, között, mellett).

 

Sohasem igaz

Ritkán igaz

Néha igaz

Gyakran igaz

Mindig igaz

11. Rosszul tájékozódik időben (nem tudja jól elsorolni a hét napjait, hónapok, évszakok neveit).

12. Rossz a ritmusérzéke.

13. Nem tud 2-3 utasításra egyszerre emlékezni.

14. Nem tudja a mesék, szövegek tartalmát visszamondani.

15. Kevés szóval fejezi ki magát.

 

Sohasem igaz

Ritkán igaz

Néha igaz

Gyakran igaz

Mindig igaz

16. Nem szeret olvasni.

17. Olvasásnál sort téveszt.

18. Betűket téveszt, kihagy, betold, szótagokat felcserél, megfordít.

19. Nem emlékszik az olvasott szöveg tartalmára.

20. Nehezen olvasható az írása. 

 

Sohasem igaz

Ritkán igaz

Néha igaz

Gyakran igaz

Mindig igaz

21. Sok helyesírási hibát ejt.

22. Helyesírása rosszabbodik, ha túl sokat kell egyszerre írnia.

23. Nehezen tud verseket, szövegeket szó szerint megtanulni.

24. Vannak olyan napjai, amikor szinte egyáltalán nem tud koncentrálni.

25. Nehezen tanulja az idegen nyelvet.


26. Gyermeke születési ideje                                 

 


Varázsbetű Fejlesztő Műhely
Kazal Kolos
8230, Balatonfüred, Dózsa Gy. u. 11.
Telefon:87/482-155, Mobil:  30/227-06-91, Fax: 87/482-155
e-mail: iroda@varazsbetu.hu