Milyen gyermeked mozgása?

Töltsd ki az alábbi tesztet, és megmondjuk, hogy milyen gyermeked nagymozgásának mozgásfejlettsége.

Végezzétek el az alább leírt gyakorlatokat, és figyeld meg gyermeked. Megfigyeléseid alapján töltsd ki a tesztet.

Kérlek, hogy az alábbi kérdésekre a megfigyeléseid alapján válaszolj. Ha nem tudsz minden mozgásformát spontán megfigyelni, a feladatokat játékos formában végezzétek el gyermekeddel. Ha szükséges, be is mutathatod a gyakorlatokat. Hat év alatti gyermek esetében osszd fel a különböző mozgásokat egy egész napra, jegyezd fel a tapasztalataidat, utána válaszolj a kérdésekre!

Ez a teszt 5 éves kor alatt nem alkalmazható. A teszt eredménye tájékoztató jellegű.


1. Spontán járás, sétálás

Kissé bizonytalanul jár, járás közben néha megbillen.

Lábujjhegyen jár. Sarka, talpa nem érinti a talajt.

Széles alapú, kicsit mackós a járása, olyan, mintha enyhe terpeszben menne.

Normál, de a kéz és a láb azonos oldalon mozog, tehát amikor a jobb láb lép előre, a jobb kéz előrelendül.

Normál, a kéz és  a láb ellentétesen mozog, tehát amikor a jobb láb lép előre, a bal kéz is előrelendül.


2. Lábujjhegyen járás, kéz magastartásban

Lábujjhegyen nem tud járni, kibillen az egyensúlyából.

Pár lépést tesz lábujjhegyen, utána sima járásban megy, kezét leteszi a teste mellé, vagy a keze marad magastartásban, de sima járásban folytatja az előre haladást.

Hosszabb ideig tud lábujjhegyen járni, de egyensúlya bizonytalan, meg-megbillen. Esetleg lábujjhegyen járása széles alapú (kicsit mintha terpeszben járna.)

Lábujjhegyen járása jó, de kezeit könyékben behajlítja, ujjait nem nyújtja.

Jól, pontosan kivitelezi a mozgást.


3. Járás sarkon

Nem tud sarkon járni, vagy a lábfejemelés magassága nem megfelelő.

Sarkán megy, karját maga elé emeli

Sarkán megy, karja a teste mellett, kézfejét ökölbe szorítja, vagy ujjait szétnyitja

Sarkán megy, kicsit bizonytalan, meg-megbillen, karja lazán a teste mellett.

Sarkán megy, karja lazán a teste mellett.


4. Mászás

Nem mászik.

Nem mászik, inkább térden csúszik. Négykézláb állásban két kézzel egyszerre húzza magát, térdeit egymás mellett csúsztatja a talajon

Úgy kezdi a mozgást, hogy ellentétesen mozgatja a kezét és a lábát, tehát egyszerre lép a jobb kezével és a bal lábával, majd a bal kezével és a jobb lábával, de egy kis idő múltán, esetleg gyorsabb vagy lassabb haladás esetén azonos oldalira váltja a mozgást.

Azonos oldali kezével és lábával lép. Egyszerre emeli a jobb kezét és a jobb lábát, majd szintén egyszerre emeli a bal kezét és a bal lábát.

Gyors és lassú mozgás esetén is ellentétesen mozgatja kezét és lábát. Például a jobb kéz és bal láb, majd a bal kéz és a jobb láb együtt indul és érkezik a talajra.


5. Törpejárás, guggoló járás, guggolásban haladás.

Nem tud leguggolni, mert elveszíti az egyensúlyát. (Kezével megtámaszkodik a talajon, vagy lepottyan a popsijára.)

Le tud guggolni, de a guggolásban való előre haladásra nem képes.

Rövid távon (5-6 lépés) tud guggolásban járni, de egyensúlyából ki-kibillen

 Tud guggolásban járni, de kezét időnként leteszi a talajra.

Jól végrehajtja a mozgást, 15-20 lépést megtesz


6. Pók- és rákjárás

Nem képes kivitelezni a mozgást, nem tudja megtartani a törzsét.

Megpróbál haladni, de összerendezetlen, széteső a mozgás.

Halad, ellentétes oldali kezét és lábát egyszerre emeli, és teszi le a jobb kezét és a bal lábát, de hamar kibillen egyensúlyából.

Halad, de azonos oldali kézzel és lábbal mozog, tehát egyszerre emeli a jobb kezét és a jobb lábát.

Ügyesen mozog, ellentétes oldali kezét és lábát egyszerre emeli, és teszi le a talajra. 15-20 lépést megtesz.


7. Szökdelés páros lábon, egyenes vonalon haladva.

Nem tud elrugaszkodni a talajtól.

Párat szökdel, kezével hajtja magát.

Aprókat szökdel, vagy a folyamat közben meg-megáll. Szökdeléskor nem zárja a lábát, vagy az egyik lába „lemarad”

Szökdeléskor teletalpra érkezik.

Folyamatosan, megbillenés nélkül, lábait összetartva szökdel egyenletes ritmusban.


8. Gólyaállás

Nem tud megállni egy lábon.

Hadonászó, nagy mozdulatokkal próbálja megtartani egyensúlyát.

Kisebb mozdulatokkal próbálja megtartani egyensúlyát.

Néha meg-megbillen, vagy csak öt-hat másodpercig áll stabilan.

Megbillenés nélkül legalább 8-10 másodpercig képes egy lábon állni.


9. Szökdelés egy lábon, egyenes vonalon haladva.

Nem tud egy lábon haladni, nem tud elrugaszkodni a talajtól.

Néhányat (5-6) ugrik, időnként megbillen, másik lábát leteszi, kezével hajtja magát.

Aprókat szökdel, vagy teletalpra érkezik.

Egy lábon lábváltás nélkül tizet szökdel, néha meg-megbillen, de egyensúlyát megtartja.

Egy lábon, lábváltás nélkül 15-20 szökdelésre képes.


10. Terpesz-zár, zárt állásból indulva. 1. ütem: Terpeszbe ugrás, a kar oldalsó középtartásban. 2. ütem: Zárt állásba ugrás, karok a test mellett

A feladatsort nem érti, vagy nem tud a talajtól elrugaszkodni.

Igyekszik a feladatot elvégezni, de sem kézzel, sem lábbal nem sikerül teljesíteni.

10-nél kevesebbet ugrik, kézzel vagy lábbal hibázik a gyakorlat során

10-nél kevesebbet ugrik pontosan kivitelezve a gyakorlatot.

Legalább 10-szer pontosan teljesíti a gyakorlatot egyenletes ritmusban.


11. Labdaelkapás és dobás páros kézzel 5-ször 3-4 méterről (kézilabda méretű) gumilabdával

Nem szeret labdázni.

Elkapásnál elfordul, esetleg becsukja a szemét, visszadobásnál nem tud egyszerre két kézzel dobni. A labdát gyakran elejti.

Nem készül az elkapáshoz, nem figyel, vagy visszadobásnál nem a megfelelő irányba céloz. Karjait távol tartja egymástól ahhoz, hogy biztosan el tudja kapni a labdát.

Készül az elkapásra, de 1-2 alkalommal kicsúszik a kezéből a labda.

Előre készül az elkapáshoz, mindig pontosan elkapja, vissza is dobja.


12. Labdapattogtatás álló helyzetben, egy kézzel

Nem tudja pattogtatni a labdát. A labda elgurul, túl magasra, vagy túl alacsonyra pattan.

Pattogtat egyszer vagy kétszer, de összevissza, amelyik kezével éri.

Legalább négyszer képes maga előtt egy kézzel pattogtatni a labdát.

A domináns kezével (ha jobbkezes, jobb kézzel, ha balkezes, bal kézzel) képes maga előtt pattogtatni a labdát legalább tízszer folyamatosan.

Mindkét kezével (külön-külön) képes maga előtt pattogtatni a labdát legalább tízszer, egyenletes tempóban


13. Fejemelés háton, fej és váll emelése

Nem képes a fejét megemelni

Igyekszik emelni a fejét, de jobbra vagy balra elbillen.

Igyekszik felemelni a fejét, de kezét teste mellett felhúzva segíti magát az emelkedésben

A fejét nehezen megemeli, kézzel nem segít, de hamar elfárad, vagy a fejét hirtelen teszi le, nem tudja megtartani leengedéskor.

Teljesíti a feladatot, legalább ötször megemeli a fejét, tekintete a lábujja felé irányul, keze a teste mellett marad.


14. Fejemelés hason, fej és váll emelése

Nem tudja a fejét és a vállát felemelni.

Igyekszik a fejét és a vállát emelni, de a kezét maga elé húzza könyöklésbe.

A fejét és vállát emelei, kezét már nem húzza fel könyöklésbe, de nem tudja teljesen egyenesen a teste mellett tartani

Fejét és vállát emeli, de nem éri el a megfelelő magasságot, vagy huzamosabb ideig (5 mp.) nem tudja megtartani. A gyakorlat ötszöri ismétlése után elfárad.

Fejét és vállát a megfelelő magasságba emeli legalább ötször, 5-10 másodperc hosszan tartja magát. Keze a teste mellett marad.


15. Felülés hanyattfekvésből

Önállóan nem tud felülni.

Igyekszik felülni, de még sokat segít a kezével is, feltolja magát.

A felüléskor a kezével nem segít, de jobb vagy bal oldalra fordulva ül fel. Kevés segítséggel felül, de fejét felüléskor kicsit hátrafele lógatja, visszafekvéskor pedig a feje előbb ér a talajra, mint a háta.(„Koppan a feje”)

Lendületből, kevés segítséggel ül fel és fekszik vissza. (Például meg kell fogni a lábát)

Különösebb fáradtság nélkül ötször egymásután szabályosan felül és visszafekszik.


 


Varázsbetű Programfejlesztő Műhely
8230, Balatonfüred, Dózsa Gy. u. 11.
Telefon/fax:87/482-155

e-mail:
 info@varazsbetu.hu